Biblioteket har sommarstengd i heile juli, og dei to første vekane av August. Første opningsdag etter ferie er då 14 August.