Valle bibliotek Sæbyggjen

Levrandørane av meirope bibliotek har framleis problem med å få utstyret sitt i orden. Medan me ventar kan du nytte tida til å fylle ut kontrakta.