Valle folkebibliotek og Folkeakademiet i Valle samarbeidar om bokbad med Gaute Heivoll.

Biblioteksjefen skal bokbade forfatteren på eit arrangement den 24. oktober. Det kjem meir informasjon om eit lite bel.

Gaute Heivoll. Foto hentet fra Tiden forlag

Gaute Heivoll. Foto hentet fra Tiden forlag