Festen er for elevar på barneskulen på Hovden og i Bykle som har vore med på lesekampanjen Sommarles, og som har lese minimum 5 bøker i sommar. Det gjeld dei som gjekk i 1.-7. klasse førre skuleår. Dei det gjeld får invitasjon i posten,

Hovden: tysdag 12. september kl. 17

Bykle: onsdag 13. september kl. 17

Gratis adgang

Velkomen!

Sommerles