Boksirkelen møtast ein onsdag i månaden, på biblioteket på Hovden, kl. 19-20. På slutten av møtet bestemmer vi dato for neste møte, og også neste bok vi skal lese. Sjå under Kva skjer (kalenderen på framsida), Bykle folkebibliotek på Facebook eller Byklaren for informasjon om når neste møte er, og kva som er månadens bok.

Boksirkelen har plass til nye medlem 🙂

Bilete henta frå Pixabay

Velkomen til Boksirkel!